تسلیت خطیب‌زاده برای کشته شدن ۱۵ نظامی جمهوری آذربایجان

تسلیت خطیب‌زاده برای کشته شدن ۱۵ نظامی جمهوری آذربایجان