فروش نایلون عریضچاپ کارت PVC , کارت پرسنلی pvc …چیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …دستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانول

برترین دانشگاه‌ های ایرانی در جدیدترین نسخه رتبه بندی وبومتریکس معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس (Webometrics) نسخه ماه July سال ۲۰۲۱ میلادی را منتشر کرد. مبنای این رتبه بندی براساس ۳ شاخص تعداد ارجاع یا لینک‌های برقرارشده از سایر سایت‌ها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility) با وزن ۵۰ درصد، تعداد استنادات ۲۱۰ نویسنده پراستناد دانشگاه در Google Scholar (شاخصOpenness/Transparency) با وزن ۱۰ درصد و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ درصد مقالات پراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago (شاخص Excellence/Scholar) با وزن ۴۰ درصد است. بر اساس نتایج اخیر این رتبه بندی، سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و مشهد به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب کرده اند و از میان دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی، ۷۲ درصد آنها با بهبود رتبه جهانی همراه بوده اند. ۲۰ دانشگاه اول کشور در رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه ماه July سال ۲۰۲۱ میلادی ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی ۱ دانشگاه تهران ۳۹۶ ۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۷۹ ۳ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۶۴۸ ۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۵۸ ۵ دانشگاه صنعتی شریف ۷۳۴ ۶ دانشگاه تربیت مدرس ۷۸۰ ۷ دانشگاه فردوسی مشهد ۸۷۶ ۸ دانشگاه علم و صنعت ایران ۸۷۷ ۹ دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۸۸ ۱۰ دانشگاه شیراز ۸۹۱ ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۹۱۱ ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۹۲۳ ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۰۰۳ ۱۴ دانشگاه شهیدبهشتی ۱۰۳۴ ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰۴۹ ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۱۰۰ ۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ۱۲۰۶ ۱۸ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۲۸۹ ۱۹ دانشگاه شهیدباهنر کرمان ۱۳۳۱ ۲۰ دانشگاه کاشان ۱۳۵۹ از میان ۳۱ هزار موسسه آموزش عالی و دانشگاهی که در این نظام رتبه بندی دسته بندی شده اند ۷۰۴ دانشگاه و موسسه آموزش عالی و پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در این رتبه بندی قرار دارند. در آخرین نسخه این رتبه بندی از میان ۲۰ دانشگاه برتر، تعداد ۷ دانشگاه مربوط به گروه علوم پزشکی، یک واحد دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۲ مرکز نیز دانشگاه های وابسته به وزارت علوم هستند. کد خبر 5266825