اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پسکوف: آلمان، انگلیس و فرانسه آشکارا در جنگ اوکراین مشارکت دارند