«آژانس» نظام پادمان‌های خود را عادلانه برای همه اعضا اجرا نمی‌کند

«آژانس» نظام پادمان‌های خود را عادلانه برای همه اعضا اجرا نمی‌کند
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: عضویت در پیمان عدم اشاعه و اجرای کامل پادمان‌های آژانس چه سودی دارد؟ چگونه می‌توان آژانس بین المللی انرژی اتمی را یک شریک جدی، حرفه‌ای و بی طرف دید در حالی که اجرای نظام پادمان‌های خود را به طور مساوی و عادلانه برای همه اعضایش دنبال نمی‌کند؟ وی تاکید کرد: سکوت و غفلت درباره برنامه هسته‌ای اسرائیل به اعضای پیمان عدم اشاعه این پیام منفی را می‌دهد که عضویت برابر است با پذیرش نظارت‌های شدید، در حالی که بیرون ماندن از پیمان به معنای رهایی از هرگونه تعهد و انتقاد و حتی دریافت پاداش است؟! کد خبر 5327910