کسی که در اندیشه اعطای امتیاز سیاسی به دشمن باشد، در اشتباه است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «سید هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان سخنانی را در خصوص لزوم عدم اعطای امتیازات سیاسی به دشمنان مطرح کرد. بر اساس این گزارش، رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان در همین زمینه یادآور شد: کسی که در اندیشه اعطای امتیاز سیاسی به دشمن باشد، در اشتباه است. این تصور که با کنار گذاشتن قدرت خود دشمن کوتاه می آید، اشتباه است. سید هاشم صفی الدین در ادامه همچنین گفت: کسی که قدرت خود را کنار می گذارد با فشار بیشتری از سوی دشمن مواجه می شود. پیش از این نیز «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی از ایالات متحده آمریکا به عنوان عامل ظهور و بروز بحران در لبنان یاد کرده بود. معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفته بود که دخالت های واشنگتن در امور داخلی لبنان و فشارهای آن یکی از عوامل استعفای سعد الحریری از پست خود محسوب می شود. کد خبر 5269617 رامین حسین آبادیان