هجدهمین یادواره «سید بهاالدین شمس قریشی» عارف نامی کردستانی