اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روز تشییع پیکرش دیدند، اشک از چشم آسمان آمد