شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …اجاره خودرومحصولات تخصصی درمان ریزش مو و رشد …نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …

آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی پنجشنبه برگزار می شود
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنندگان در سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه اول بهمن ۹۹ به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir مراجعه کنند. تمامی داوطلبان سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی قبل از دریافت کارت ورود به جلسه، باید فرم خوداظهاری کرونا را تکمیل کنند و پس از آن کارت ورود به جلسه آزمون قابل دریافت خواهد بود. سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی به صورت الکترونیک در دانشگاه های علوم پزشکی مجری آزمون برگزار می شود. کد خبر 5126309