تعمیر تلویزیون ال جینماینده فروش پرده زبرا ، پرده کرکره …آماده سازی و بسته بندی غذافروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …