اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شهرداران فعلی و سابق آبادان بازداشت شدند