تعریف ریموت یدک غیرفعالسازی ریموت …واردات و فروش پلی آمیدبرس صنعتیتعمیر تلویزیون ال جی

تغییر در آیین نامه ترفیع سالیانه اساتید/ پایه «اشتغال و کارآفرینی» اضافه شد
محمدرضا کلباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی تغییرات در آیین نامه ترفیع سالیانه اساتید گفت: براساس تغییراتی که به تازگی در آیین نامه ترفیع سالیانه ایجاد شده، ترفیع براساس ۴ حوزه آموزشی، پژوهشی، بین المللی، اشتغال و کارآفرینی اعمال می شود. کلباسی افزود: فعالیت های مربوط به کارآفرینی و اثرگذاری اجتماعی شامل تولید دانش فنی، اختراع و اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرایند، کارآفرینی و اشتغال زایی در زمینه تخصصی هیات علمی، اثرگذاری روی جامعه ملی و جهانی در مقیاس فرهنگی و حل مشکلات مهم و ارائه نظریه علمی با ارائه راه حل برای حل مسائل کلان کشور می شود. معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: در حوزه فعالیت های بین المللی نیز مقالات مشترک با محققان خارج از کشور، عضویت در هیات تحریره نشریات بین المللی با نمایه معتبر، اخذ گرنت و یا دیگر اعتبارات مالی بین المللی، داشتن دانشجوی مشترک با همکاران خارجی، هدایت متقاضیان خارجی فرصت مطالعاتی بین المللی، تدریس در دانشگاه های معتبر خارجی، برگزاری مدرسه تابستانی و زمستانی با مشارکت همکاران خارجی و ... از شاخص های مهم ترفیع به شمار می روند. وی در ادامه تصریح کرد: ثبت پتنت بین المللی، برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی/پژوهشی بین المللی با مشارکت همکاران خارجی، جذب همکاری آموزشی و پژوهشی استادان و محققان خارجی از دیگر شاخص های مهم ترفیع در پایه بین المللی هستند. کد خبر 5030252 مهتاب چابوک