سرورنگتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …تولیدی ورزشی صادقینمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …

کاهش ارزش سهام اپل با انتشار خبر تأخیر در عرضه آیفون