صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …از بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …تولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …دوره آموزش بازیگری

ترکیب استقلال مقابل تراکتور مشخص شد