آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانتب سنج غیر تماسیتولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …لیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)

اعطای مدال «مجد» برای حامیان کرامت لبنان در برابر سفیر آمریکا
به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که لبنان با دخالت های گسترده غربی ها به ویژه دورثی شیا سفیر آمریکا در لبنان روبرو است، همزمان اعتراضات به دخالت های این سفیر در امور لبنان تشدید شده است. در همین راستا یک مرکز لبنانی با نام «رحمة» پیشنهاد اعطای مدال بزرگی و عظمت لبنان به مقابله کنندگان با فتنه گری های سفیر آمریکا در لبنان را داد. این مرکز اعلام کرد: پیشنهاد می کنیم که به هر که در هر موقعیت شغلی که دارد و از کرامت ملت لبنان در برابر هر سفیری که به هر طیف از طیف های لبنانی اهانت کند و به دنبال فتنه میان لبنانی ها باشد، حمایت می کند، مدال مجد و بزرگی داده شود، شد و این در جریان مراسمی به وی اعطا شود و اولین فردی هم که باید به وی این جایزه داده شود، محمد مازح قاضی لبنانی است که علیه سفیر آمریکا در لبنان حکم داده است. گفتنی است که قاضی محمد مازح علیه دورثی شیا سفیر آمریکا در لبنان به دلیل دخالت هایش در امور داخلی لبنان حکم صادر کرده بود. کد خبر 4962677