آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامکاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …خدمات باغبانیقیمت توری لوزی (اکسپندد متال)

زمین گیر شدن لشکر پهلوی در مردآباد کرج
دریافت 15 MB به گزارش خبرگزاری مهر، لشکر زرهی کرمانشاه عصر روز ۲۱ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ پس از عبور از موانع ایجادشده در مسیر از جمله شهر همدان در حوالی مردآباد کرج در پشت پلی که توسط مردم مسدود شده بود متوقف شد. این توقف تا ساعت ۱۰ صبح به طول انجامید، چراکه مردم با هر چه که در توانشان بود جاده را در چندین نقطه مسدود کرده بودند. ارتشی‌ها با دیدن موانع ایجاد شده و احتمال شنیدن خبر شکست گارد تهران از طریق بی‌سیم، روحیه خود را از دست داده و از اصرار خود برای رفتن به سمت تهران دست برداشتند. کد خبر 5143216