آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی … نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …درمان قارچ ناخنشرکت خدمات ضد عفونی پاک نهاد

اولویت ثبت‌نام در مدارس شاهد با خانواده‌های شاهد وایثارگر/ بررسی نحوه ارائه خدمات به نوه ایثارگران
محمدحسن کاویانی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ثبت نام دانش آموزان غیر شاهد در مدارس شاهد گفت: اولویت اصلی ثبت نام در مدارس شاهد با خانواده‌های شاهد و ایثارگر است چرا که از اساس تأسیس این مدارس برای ایثارگران بوده لذا طبیعی است که اولویت اول با این عزیزان باشد و سپس با رعایت ضوابط قانونی دیگر دانش آموزان در این مدارس ثبت نام شوند. معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید افزود: در حال حاضر شاهد ثبت نام دانش آموزان خانواده‌های فرهنگی و دیگر دانش‌آموزان در این مدارس هستیم که در این خصوص بر روی مصادیق ایثارگری و اینکه کدام یک از این مصادیق با کدام سطح از امتیازات غیر ایثارگری مانند امتیاز فرهنگیان برابر است، بحث‌های تخصصی وجود دارد و جزئیات آن به مردم اطلاع داده خواهد شد. کاویانی راد در خصوص ثبت نام نوه‌های ایثارگران در مدارس شاهد نیز عنوان کرد: ارائه خدمات ایثارگری به نوه‌های این عزیزان یک فرع جدید است که در سال‌های اخیر ایجاد شده چرا که سن ایثارگران به مرحله‌ای رسیده که ارائه خدمات از فرزندان آنها به نوه‌ها انتقال یافته است. در همین خصوص باید بررسی‌هایی بر روی نوع و میزان ارائه خدمات ایثارگری به نسل بعدی این عزیزان انجام شود. این بررسی‌های کارشناسی در حال انجام است و نتایج آن به جمعیت شاهد و ایثارگر اطلاع داده خواهد شد. وی با اشاره بر تخلفات در این زمینه اظهار داشت: اگر تخلفی در خصوص ثبت نام در مدارس شاهد دیده شود، از طریق ستاد شاهد وزارت آموزش و پرورش پیگیری خواهد شد. به طور کلی بنیاد نهاد ناظر یا تصمیم‌گیر بر عملکرد آموزش و پرورش نیست اما در ستاد شاهد وزارتخانه از تمامی حقوق این عزیزان دفاع می‌کنیم. معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید ادامه داد: در حال حاضر برخی موارد و تخلفات شناسایی و آسیب شناسی شده اما تغییر رویه آموزش و پرورش زمان بر است. کاویانی راد با تاکید بر اینکه موضوع عدم ثبت نام دانش آموزان شاهد و ایثارگر در این مدارس صحت ندارد، تصریح کرد: ثبت نام در مدارس شاهد بر اساس آئین نامه ستاد شاهد وزارت آموزش و پرورش و از طریق سامانه اینترنتی و امتیاز بندی ایثارگری انجام می‌شود اما موضوع عدم ثبت نام برای خانواده‌های شاهد و ایثارگر صحت ندارد. وی ابراز داشت: به عنوان مثال ممکن است امتیاز ایثارگری نوه یک جانباز کم‌تر از امتیاز فرهنگی دانش‌آموز دیگر باشد و در نحوه ثبت نام تأثیر گذار باشد اما موضوع عدم ثبت نام وجود ندارد. کد خبر 4967154