سیستم تصفیه آب و پساب های صنعتی …سرورنگکلیه امو صادرات و واردات بدون انتقال …فروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …

دولت لایحه «تنفس ۶ ماهه دیون بانکی» کسب و کارها را ارائه دهد
محمدعلی وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آرامش روانی جامعه اتمسفر مقابله با کروناست، اظهارداشت: این آرامش از طریق توانمندسازی کسب و کارها و توجه به آینده مردم فراهم می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: شرایط کشور به گونه‌ای است که خانه نشینی رمز مبارزه با کروناست؛ لذا کسب و کارها دچار ضرر و زیان خواهند شد، اگر چه دولت توانایی جبران این ضرر و زیان‌ها را ندارد اما می‌تواند از طریق سیاستگذاری‌های حاکمیتی به نفع مردم تصمیماتی را اتخاذ کند. عضو هیئت رئیسه مجلس در تشریح این موضوع گفت: مالیات بر درآمد کسب و کارها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. علاوه بر این سررسید بیمه تأمین اجتماعی کارگران مشمول کسب و کارها باید مورد بازنگری قرار گیرد. وکیلی اظهارداشت: در حوزه اجاره املاک مربوط به کسب و کارها باید تصمیماتی اتخاذ شود. وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در راستای تعدیل اجاره بها اقدام کند. وی افزود: دیونی که مردم به بانک‌ها و شهرداری‌ها دارند باید با مجوز مجلس در دوره شش ماهه فریز شود. مردم مخصوصاً کسب و کارهای خود که به بانک‌ها و شهرداری‌ها بدهی دارند تحت فشار می‌باشند. دولت می‌تواند در قالب لایحه‌ای از مجلس تقاضا کند که به مدت ۶ ماه اجازه تنفس برخی وام‌های بانکی داده شود. می‌توان با این اقدامات آرامش نسبی را برای کسب و کارها فراهم کرد. کد خبر 4876408