گیربکس اتومات al4آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …آموزش تخصصی کلارینت در تهرانپارسقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …

وکالت کسب وکار است و نباید درگیر انحصار باشد / انحصارزدایی، کیفیت و هزینه را کاهش می‌دهد
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم مقابله با اعمال ظرفیت عددی در اخذ پروانه وکالت گفت: وکالت کسب وکار است و نباید برای آن ظرفیت عددی گذاشته شود. کانون وکلا باید صلاحیت علمی را مبنای اخذ پروانه وکالت قرار دهد. وی ادامه داد: با این حال اما تعیین سقف تعداد برای پذیرش آزمون وکالت در دستور کار کانون وکلا قرار دارد. این به آن معنی است که سالی فلان قدر وکیل باید پروانه وکالت اخذ کنند؛ موضوعی که مورد قبول نبوده و منطقی نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صلاحیت علمی باید جایگزین ظرفیت عددی اخذ پروانه وکالت شود، گفت: در صورتی که صلاحیت علمی مبنای اخذ پروانه وکالت باشد ممکن است یک سال هیچ کسی نتواند پروانه وکالت اخذ کند ولی در سال دیگری تعداد زیادی بتوانند وکیل شوند. طغیانی تصریح کرد: وکالت به دلیل اینکه دارای ماهیت کسب وکاری است نباید درگیر انحصار و ظرفیت عددی شود. مقابله با انحصار در اخذ پروانه وکالت زمینه ساز افزایش کیفیت و ایجاد بازار رقابتی در حرفه وکالت خواهد شد. کد خبر 5160163 سمیه رسولی