نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …دستگاه ارت الکترونیکیانجام کلیه امور طراحی چاپ تبلیغات …خرید گل وی آی پی شاپ

افزایش ۳۶ درصدی بودجه جذب اعضای هیات علمی در لایحه ۱۴۰۰
محمدعلی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ردیف بودجه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: ردیف بودجه استخدامی اعضای هیات علمی در لایحه بودجه، متوسط بالای ۳۶ درصد افزایش داشته است. وی ادامه داد: دو نوع بودجه برای جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها وجود دارد، یک نوع اینکه دانشگاه‌ها هر سال یک درصدی از بودجه دانشگاه را برای جذب هیات علمی اختصاص می‌دهند. رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نوع دوم اینکه، یک بودجه متمرکز در اختیار وزارتین علوم و بهداشت قرار داده می‌شود تا اگر دانشگاهی در وسط سال نیاز به جذب هیات علمی داشت بتواند با استفاده از بودجه متمرکز در وزارتین، هیات علمی مورد نیاز دانشگاه را جذب کنند. وی ادامه داد: در فراخوان جذب سال جاری برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری حدود یک هزار سهمیه جذب و برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دو هزار سهمیه جذب صادر شده است. کی نژاد خاطرنشان کرد: البته دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی نیز جذب هیات علمی خواهند داشت امسال دانشگاه‌ها غیرانتفاعی حدود ۱۵۰ نفر جذب خواهند کرد. رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: امسال ۱۰۰ درصد جذب دانشگاه‌ها بر اساس آمایش آموزش عالی صورت خواهد گرفت. کد خبر 5100971