هلدینگ تجارت بین الملل بهمرداستخدام مدرس زبان المانی زبان ترکی …آموزش تخصصی ترومپت و سایدراممشخصات تیرچه پیش تنیده bpico