نمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …فروش بالابر نفریچاپ کارت PVC , کارت پرسنلی pvc …وام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …

بارش شدید باران و تگرگ در میانه های تابستان تبریز