اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ثبت نام دانشجویان مهمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد
به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویانی که با تمدید میهمانی آنها در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت شده؛ ضروری است از امروز یکشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان وقت روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ با مراجعه به سایت https://sipad.tums.ac.ir/fromguest نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و اسکن کارت ملی نسبت به تمدید شماره دانشجویی خود اقدام کنند. جهت تمدید شماره دانشجویی فعلی دانشجو و جلوگیری از صدور شماره دانشجویی جدید مقتضی است همان شماره شناسنامه و کدملی که قبلا در سامانه سیپاد ثبت شده، وارد شود. انتخاب واحد دانشجویان مهمان همزمان با دانشجویان این دانشگاه از روز شنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان وقت روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ است. کد خبر 5406854