نخستین جلد از مجموعه «ماتیکان» منتشر شد
به گزارش خبرنگار مهر، نشر برسم با همکاری هفته‌نامه امرداد جلد نخست از مجموعه کتاب‌های «ماتیکان: مجموعه مقالات امرداد» ویرایش مینا عرشی را با شمارگان هزار نسخه، ۲۷۹ صفحه و بهای ۷۵ هزار تومان منتشر کرد. پیشگفتار این کتاب به قلم بابک سلامتی، مدیر مسئول و سردبیر نشریه «امرداد» است. کتاب شامل مجموعه مقالات و نوشتارهایی به شرح زیر است: «ابوبکر کرجی، گمنام در دانش ایرانی» نوشته فرشید ابراهیمی «تلمود بابلی و اهمیت آن در پژوهش‌‏های ایرانی» نوشته آزاده احسانی چمبِلی «اثرگذاری متقابل ساسانیان بر روم و بیزانس» نوشته بابک امینی‌نیا «بازتاب مهر و خورشید در شاهنامه‏ فردوسی» نوشته پوراندخت برومند «بررسی زمان در شاهنامه و بندهش و مقایسه‏ آن با مفاهیم فیزیک نوین» نوشته مهدی جعفری «خواست‏‌های بازرگانان و پاسخ دولت پهلوی اول به آنان» نوشته لیلا حاج عابد «شادی در شاهنامه» نوشته محمدعلی دادخواه «پاپیروس‌‏های پارسی میانه از اشغال مصر به ‏وسیله‏ ساسانیان در سده‏ هفتم میلادی» نوشته تورج دریایی «آثارُ الباقیه از ایران باستان چه می‌‏گوید؟» نوشته آرزو رسولی «مفهوم سیاسی تابعیت و شهروندی در ایران باستان» نوشته روزبه زرین‌کوب «سرشت و سرنوشت آدمیزاد» نوشته قدمعلی سرامی «داستان جم» نوشته سعید عریان «مهندسی معکوس در تاریخ‏نگاری مادها» نوشته علی علی‌بابایی درمنی «سالنامه‏‌های شاهی در ایران باستان» نوشته طاهر فتاحی «سخنی درباره‏ دینکردِ سوم و روایت ارج ‏ناشناخته‏ 229» نوشته فریدون فضیلت «هلنیسم» نوشته سید اصغر محمودآبادی «پیاوردِ تصویر شادی در گل‏ و نقش» نوشته کتایون مزداپور و شیرین مزداپور «جشن تیرگان» نوشته جواد مفرد «نقدی بر جابه‌‏جایی جشن‏‌های ملی باستانی در گاه‏شماری ایران» نوشته احمد نوری هفته نامه «امرداد» نشریه خبری زرتشتیان ایران به مدیرمسئولی و سردبیری بابک سلامتی است. این نشریه به‌طور ویژه به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باستان می‌پردازد و رویکردی ویژه به مزدیسنا (زرتشتی) دارد. شعار آن «بی‌مرگی و جاودانگی» (معنای واژه امرداد» است. بیشتر بودجه «امرداد» از راه کمک‌های نیکوکاران فرهنگی تأمین می‌شود و بخشی از بودجه نیز از چاپ آگهی‌ها، تک فروشی‌ها و اشتراک است. گستره پخش آن منطقه‌ای است. کد خبر 5337437 محمد آسیابانی