تولیدی آسانسور ، نصب آسانسورکاغذ سیلیکون - وینیل - روزرنگ - …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …

پایش ماهواره‌ای تغییرات یک ساله مساحت آبی کشور/ کاهش محسوس سطح آب ۱۰ دریاچه و تالاب
به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات مساحت سطح آب دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در بهمن سال ۹۹ نسبت به بهمن سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است. اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران در این مطالعه، پایش ماهواره‌ای تغییرات سطح آب ۱۱ دریاچه و تالاب را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تکراری بررسی کرده است. به این معنی که برای هر منطقه دو تصویر از ماهواره Sentinel-۲ و MODIS در ماه‌های بهمن ۹۹ و ۹۸ استفاده شده است. تا حد امکان تصاویر در روزهای مشابه انتخاب شده است. در این بررسی تغییرات مساحت سطح آب ۱۱ تالاب و دریاچه در استان‌های اصفهان، آذربایجان، البرز، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران و فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در بهمن ۱۳۹۹ نسبت به بهمن ۱۳۹۸ پایش شده است. با توجه به توان تفکیک مکانی تصاویر سنتینل -۲ (به ابعاد ده متر)، دقت مساحت‌های محاسبه شده در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ است. وضعیت مساحت سطح آبی برخی دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در جدول زیر آمده است: مطابق با پایش انجام شده، در مناطقی که سطح آب با پوشش گیاهی به طور کامل پوشیده شده باشد، در پردازش تصاویر ماهواره‌ای به عنوان پوشش گیاهی در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه از سطح آب کاسته می‌شود. سطوح استخراج شده در جدول صرفاً سطوح آبی تالاب‌ها هستند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه سطح تمامی تالاب‌ها و دریاچه‌ها به جز تالاب صالحیه در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۳۹۸ در حال کاهش است. برای مثال دریاچه ارومیه ۱۰ درصد کاهش مساحت آبی را نشان می‌دهد. در نمودار بالا مقایسه تغییرات بدون در نظر گرفتن دریاچه ارومیه است. در این نمودار مقایسه تغییرات با در نظر گرفتن دریاچه ارومیه به ثبت رسیده است. برای نمایش تصاویر دریاچه‌ها و تالاب‌ها از ترکیب رنگی کاذب (FCC) استفاده شده به طوری که در این تصاویر آب به رنگ تیره و پوشش گیاهان و اراضی کشاورزی در دامنه رنگ قرمز قابل مشاهده هستند. تصویر بالا مربوط به تالاب گاوخونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت حدود ۳۷.۱۶ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به تالاب گاوخونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت حدود ۳۲.۷۱ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به تالاب صالحیه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت حدود ۱.۹۹ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به تالاب صالحیه در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت حدود ۲.۸۸ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به تالاب میانکاله در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت حدود ۳۷۶.۷۳ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به تالاب میانکاله در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت حدود ۳۴۶.۶۹ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به دریاچه پریشان، ارژن و مهارلو در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲، مساحت به ترتیب حدود ۰.۲۵، ۵.۲۵ و ۱۷۵.۲۱ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به دریاچه پریشان، ارژن و مهارلو در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲، مساحت به ترتیب حدود ۰، ۰.۰۴ و ۱۳۱.۰۸ کیلومتر مربع است. تصویر بالا مربوط به دریاچه‌های طشک و بختگان در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت به ترتیب حدود: ۱۳۸.۰۸ و ۲۳۷.۵۳ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به دریاچه‌های طشک و بختگان در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۹، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت به ترتیب حدود: ۹۱.۷۴ و ۸۰.۴۵ کیلومتر مربع است. تصویر بالا مربوط به دریاچه ارومیه در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸، تصویر ماهواره‌ای MODIS. مساحت حدود : ۳۲۴۲.۷۵ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به دریاچه ارومیه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۹، تصویر ماهواره‌ای MODIS. مساحت حدود : ۲۹۱۷.۳۳ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به دریاچه هامون در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۸، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت حدود: ۳۹۱.۱۶ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به دریاچه هامون در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت حدود: ۷۶.۷۷ کیلومترمربع است. تصویر بالا مربوط به تالاب چغاخور در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۸، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت حدود: ۱۳.۸۹ کیلومترمربع است. پوشش برف به رنگ سفید مشاهده می‌شود. تصویر بالا مربوط به تالاب چغاخور در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، تصویر ماهواره‌ای Sentinel_۲. مساحت حدود: ۱۳.۴۹ کیلومترمربع است. پوشش برف به رنگ سفید مشاهده می‌شود. کد خبر 5159115 معصومه بخشی پور