ثبت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در جامعه اندیشکده های کشور

ثبت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در جامعه اندیشکده های کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحکیم همکاری ها و تعمیق روابط با اندیشکده ها و موسسات سیاست پژوهی و خدمت رسانی سازنده جامعه اندیشکده ها در زیست بوم اندیشه ورزی کشور، تفاهم نامه همکاری میان جامعه اندیشکده ها و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی منعقد و مبادله شد. طرفین با امضای این تفاهم نامه و برپایه امکانات و مقدورات خود تلاش لازم را در راستای تحقق مفاد این تفاهم نامه مبذول خواهند داشت. بر اساس این تفاهم نامه برخی از محورهای همکاری بدین شرح است : ۱. ایجاد پروفایل اختصاصی، انتشار پژوهش های سیاستی و گزارش های راهبردی، اقدامات و اخبار اندیشکده ها و موسسات سیاست پژوهی در سایت و رسانه های جامعه اندیشکده ها ۲.استفاده از ظرفیت اندیشه ورزان اندیشکده ها و موسسات سیاست پژوهی برای ارزیابی و داوری پژوهش های سیاستی و گزارش های راهبردی در بستر خدمات جامعه اندیشکده ها ۳.معرفی و برجسته سازی پژوهش های سیاستی و گزارش های راهبردی برتر اندیشکده ها و موسسات سیاست پژوهی در بستر خدمات جامعه اندیشکده ها ۴. تسهیل ارتباط اندیشکده ها و موسسات سیاست پژوهی با نهادها و دستگاه های سیاست گزار و حاکمیتی به فراخور فرصت های پیش آمده ۵. تعریف همکاری های جدید و مشترک با اندیشکده ها و موسسات سیاست پژوهی در راستای ارتقای زیست بوم اندیشه ورزی کشور. ایجاد پروفایل اختصاصی، انتشار پژوهش های سیاستی و گزارش های راهبردی، اقدامات و اخبار پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در سایت و رسانه های جامعه اندیشکده ها از تعهدات در این تفاهم نامه است که لینک دسترسی به صفحه پروفایل اختصاصی پژوهشگاه نیز برای همکاران و مخاطبان گرامی به آدرس ذیل قابل دسترسی است. https://iranthinktanks.com/research-institute-of-culture-and-islamic-knowledge/ کد خبر 5365475