نرم افزار حسابداری پارمیسسیم و کابل سیمیابهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …خرید و فروش فن و پروانه فن یخچال …

همکاری ناجا با منابع طبیعی در برخورد با متخلفین و قاچاقچیان چوب
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود منصور در نشست هم اندیشی با معاون مهندسی نیروی انتظامی، گفت: ساماندهی حافظان منابع طبیعی در دستور کار سازمان جنگل‌ها قرار دارد و نیروهای حفاظتی در سراسر کشور با لباس متحدالشکل و مجهز به امکانات حفاظتی با خودروی آرم‌دار به گشت و مراقبت در جنگل‌ها و مراتع می‌پردازند. وی از همکاری ناجا با منابع طبیعی استقبال کرد و افزود: عرصه‌های منابع طبیعی بسیار وسیع و گسترده است و منابع طبیعی بدون مشارکت مردم و حمایت‌های قضائی و پشتیبانی نیروی انتظامی در صیانت از جنگل‌ها و مراتع نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. معاون مهندسی نیروی انتظامی نیز در این نشست‏، بر همکاری مشترک ناجا با منابع طبیعی در برخورد با متخلفین اراضی ملی و قاچاقچیان چوب تاکید کرد. سردار محمدرضا اسحاقی اظهار داشت: عرصه‌هایی که در اختیار نیروی انتظامی است برای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز نیازمند آموزش از سوی منابع طبیعی است، از این رو همکاری‌های دوجانبه در زمینه فرهنگ‌سازی حفظ منابع طبیعی و فضای سبز بسیار مؤثر خواهد بود. وی همچنین افزود: با توجه به گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی حوادث مختلفی آن را تهدید می‌کند که نیازمند همکاری‌های مشترک است. بر اساس این گزارش، توسعه همکاری‌ها و هماهنگی برای تشدید اقدامات حفاظتی عرضه‌های منابع طبیعی، توسعه زراعت چوب و فضای سبز در اراضی در اختیار نیروی انتظامی از مهمترین محورهای این نشست بود. کد خبر 5080440