اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمامی دانش آموزان دو نوبت واکسن کرونا تزریق کنند