لوازم اتش بازی لوازم نور افشانیسولفات آهندوزینگ پمپ .مترینگ پمپاتوبار باربری|فروش کارتن و لوازم …

زایمان زودهنگام منجر به افزایش بستری کودک در بیمارستان می شود
به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان، اگرچه با بزرگ شدن کودک، به ویژه پس از ۲ سالگی، خطر کاهش می یابد، اما همچنان تا ۱۰ سالگی باقی می ماند. زایمان زودرس یکی از عوامل اصلی در سلامت کودکان است. شواهد موجود نشان می دهد که با رشد کودکان خطر بیماری مرتبط با زایمان زودرس کاهش می یابد، اما هنوز مشخص نیست که در چه سنی این مشکل شروع می شود. برای بررسی بیشتر این موضوع، تیمی از محققان انگلیسی تصمیم گرفتند ارتباط بین زمان تولد و پذیرش در بیمارستان تا ۱۰ سالگی را در دوره کودکی بررسی کنند. یافته ها مربوط به بیش از یک میلیون زایمان در انگلستان بود. زمان زایمان هم از کمتر از ۲۸ هفته تا ۴۲ هفته بارداری بررسی شد. یافته ها نشان داد بستری شدن در بیمارستان در طول دور کودکی ارتباط قوی ای با زمان تولد نوزاد داشت. نرخ بستری شدن در بیمارستان در مورد کودکانی که در هفته ۴۰ بارداری بدنیا آمده بودند ۲۸ درصد بود درحالیکه این رقم در مورد نوزادان زودهنگام متولد شده (کمتر از هفته ۲۸ بارداری) تقریباً ۶ برابر بود. در بررسی کودکان ۷ تا ۱۰ سال، کودکانی که در هفته ۴۰ بارداری بدنیا آمده بودند ۷ درصد بود درحالیکه این رقم در مورد نوزادان زودهنگام متولد شده (کمتر از هفته ۲۸ بارداری) تقریباً ۳ برابر بود. محققان معتقدند زمان تولد، عامل پیش بینی کننده قوی ای برای بیماری افراد در دوره کودکی است. همچنین عفونت ها از علل اصلی بستری شدن زیاد در بیمارستان است. کد خبر 5083984