اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فیلم اعترافات اغتشاشگران حوادث دوشان سنندج