سازمان ملل جلوی تجاوزات مکرر تل آویو به حاکمیت لبنان را بگیرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان از وزیر خارجه این کشور خواست تا برای جلوگیری از حفاری های نفتی و گازی رژیم صهیونیستی در منطقه دریایی مورد اختلاف، با طرف‌های بین المللی تماس‌های لازم را برقرار کند. بر اساس این گزارش، وی در این زمینه گفت: درباره این موضوع از حقوق لبنان کوتاه نخواهیم آمد و سازمان ملل متحد باید به مسئولیت خود در ملزم کردن تل آویو به توقف تجاوزهای مکرر به حقوق و حاکمیت لبنان ایفا کند. پیش از این نیز «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان تاکید کرد که عملیات حفاری رژیم صهیونیستی در مناطق مورد مناقشه مرزی دو طرف، با اصول و چارچوب توافق ترسیم مرزها مغایر است. نبیه بری گفت که این اقدام رژیم صهیونیستی چارچوب توافق ترسیم مرزها را تهدید می کند. رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد: ملزم کردن شرکت هالیبرتون از سوی رژیم صهیونیستی برای انجام حفاری در دریا، نابود کننده توافق چارچوب ترسیم مرز دریایی است که تحت نظارت واشنگتن انجام شد. بری گفت: تعلل شرکت های توتال، نوواتک و اینی در شروع عملیات حفاری در بلوک نفتی شماره ۹، علامت سؤال بزرگی ایجاد می کند. گفتنی است که که مذاکرات غیرمستقیم میان بیروت و تل آویو در زمینه ترسیم مرزهای دریایی مدتی است به حالت تعلیق درآمده است. علت اصلی و اساسی تعلیق مذاکرات مذکور نیز شرط و شروطی بود که هیأت مذاکره کننده صهیونیست مطرح کرده بود. علیرغم اینکه آمریکایی‌ها نقش خود در مسأله ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی را میانجی گرایانه توصیف می‌کنند اما جانبداری آنها از تل آویو کاملاً آشکار است. کد خبر 5307989 رامین حسین آبادیان