اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اجرای «سلام فرمانده» در کنار خانه خدا