ترکیب پرسپولیس اعلام شد/ نیمکت نشینی عبدی، لک و سیدجلال حسینی

ترکیب پرسپولیس اعلام شد/ نیمکت نشینی عبدی، لک و سیدجلال حسینی