فرچه غلطکیباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارس

جزئیات برگزاری نخستین جشنواره «معلمان مؤلف» اعلام‌ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، اظهار کرد: نخستین جشنواره «معلمان مؤلف» در وزارت آموزش و پرورش، با هدف شناسایی، تجلیل و تکریم از معلمان مؤلف در بهار و تابستان ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: این جشنواره از سوی اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی، اداره کل و توسعه کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، انتشارات منادی تربیت انتشارات مدرسه، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان تهران برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی فرهنگیان و مؤلف، کمک به ارتقای سطح دانش فرهنگ مکتوب جامعه، تکریم قدرشناسی از پدیدآورندگان متعهد و متخصص کتاب در بین فرهنگیان کشور، استفاده از آثار فرهنگی آن در جشنواره‌های کتاب‌خوانی آموزش و پرورش و حمایت مادی و معنوی از معلمین مؤلف، برگزیده جشنواره، برگزار می‌شود؛ افزود: تمامی همکاران شاغل در مدارس و مراکز پرورشی و ادارات داخل و خارج از کشور و کارکنان اداری و کارشناسان مدیران مربیان مشاوران تربیتی استادان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه فرهنگیان مؤلف و معلمان اهل قلم می‌توانند آثار خود را تا پایان اردیبهشت ماه به دبیرخانه این جشنواره واقع در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران ارسال کنند، گفت: از برگزیدگان این جشنواره، همزمان با روز قلم، تجلیل می‌شود. کد خبر 5191143 آزاده سهرابی