آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …کسب درامدباگوشیمبلمان آمفی تئاتر،رض کوفروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریم