اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دانش‌بنیانها برای ارتقای فناوری‌های کاربردی در بورس تقویت می شوند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، از جمله بازارهایی که می‌تواند به توان دانشی و تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان اتکا کند؛ بازار بورس و اوراق بهادار است. بازاری که طی چند سال اخیر با سیاستگذاری‌های دولت‌، اقبال بیشتری میان مردم یافت و سرمایه‌ها و نقدینگی‌های مردمی به سمت این بازار روانه شد. البته این اتفاق توفیقات مالی چندانی برای مردم نداشت و شاخص‌های آن هر روز ریزش قابل توجهی را تجربه کرد. قانون جهش تولید دانش بنیان به دنبال این است که نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در سازمان بورس را به شیوه های مختلف افزایش دهد. یکی از مسیرها ورود این شرکت ها به تابلوی بورس است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برنامه جدی برای تحقق آن دارد. همچنین روش دیگر استفاده از توانمندی دانشی و تخصصی شرکت های دانش بنیان در ارتقای فعالیت سازمان بورس است که هیات وزیران در قالب آیین‌نامه اجرایی خود در قانون جهش تولید دانش بنیان به سازمان بورس تکلیف داده است تا نقش شرکت ها در این بازار را با استفاده از ظرفیت های نوآورانه آنها بیشتر کند. در این آیین‌نامه آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در راستای افزایش توان نظارتی نهاد ناظر بازار سرمایه کشور از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و نوآور درخصوص فناوری‌های حوزه نظارت و مقررات گذاری از قبیل رگ‌تک و ساب‌تک بهره گیرد. کد خبر 5642772 میترا سعیدی کیا