معافیت مالیاتیفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200صندلی طبی برقی فول انواع خودروفروش چوب فنلاندی و ایرانی ترموود …

طرح اصلاح ساختار بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی طرح احکام اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان پیشنهاداتی را در این باره مطرح کردند. محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این طر ح، گفت: احکام بودجه موضوع بسیار مهمی است و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۱۲ بند را مورد بررسی قرار داد و به صحن علنی ارائه کرد که ما تاکنون ۴ بند آن را بررسی کرده ایم. وی اظهارداشت: پیشنهادات و الحاقات نمایندگان به طرح احکام اصلاح ساختار بودجه بسیار زیاد است و همچنین ابهاماتی در برخی موارد وجود دارد که زمانبر است و از سوی دیگر زمان ما در مجلس به دلیل شرایط کرونایی کم است. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس پیشنهاد بنده آن است که طرح احکام اصلاح ساختار بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شود و پیشنهادات و الحاقات در جلسه این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی اظهارداشت: با توجه به زمان کوتاهی که داریم، لازم است کمیسیون برنامه و بودجه به صورت متوالی جلسات خود را تشکیل داده و پیشنهادات نمایندگان بررسی شود و سپس این طرح به صحن علنی مجلس ارائه شود تا وقت صحن علنی برای بررسی پیشنهادات متعدد گرفته نشود. در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح احکام اصلاح ساختار بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه موافقت کردند و احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس پس از موافقت نمایندگان با ارجاع این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه اظهارداشت: کمیسیون برنامه و بودجه تا یکشنبه هفته آینده نتیجه بررسی های خود را به صحن علنی ارائه کند تا این طرح را در دستور کار مجلس قرار دهیم. کد خبر 5080090 زهرا علیدادی