تعمیر پرینتر در محلدوزینگ پمپ .مترینگ پمپپک میوه ترحیم - پک پذیرایی ختمآموزش تخصصی ویولن در تهرانپارس

تجهیز مرکز تجمیعی واکسیناسیون در دانشکده توانبخشی
به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کرونا در دانشکده توانبخشی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات واکسیناسیون در حال تجهیز و راه اندازی است. پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کرونا در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ارائه خدمات بهینه و اثربخش تر و رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی کرونا راه اندازی می‌شود. مساحت، امکانات مناسب و دسترسی جغرافیایی راحت تر مردم از جمله اصلی ترین گزینه‌های انتخاب دانشکده توانبخشی به عنوان پایگاه واکسیناسیون کرونا است. این دانشکده در خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی واقع شده است. کد خبر 5211314