هوای تهران همچنان ناسالم است/۶۲روز هوای ناسالم در پایتخت تا امروز

هوای تهران همچنان ناسالم است/۶۲روز هوای ناسالم در پایتخت تا امروز
به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، شاخص آلودگی هوای تهران در حال حاضر روی عدد ۱۳۳ قرار دارد. این در حالی است که شاخص آلودگی هوا طی ۲۴ ساعت گذشته عدد ۱۶۵ و ناسالم برای تمام گروه های جامعه را نشان می دهد. بر این اساس و با توجه به استانداردها، هوای شهر برای گروه‌های حساس ناسالم است. در ۱۶ ایستگاه سنجش آلودگی هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوا در شرایط قرمز است که شامل ایستگاه هایی در مناطق ۴،۷،۶،۲،۱۰،۲۱،۱۵،۱۱،۱۷،۱۸،۱۴ و ۲۰ است. از ابتدای سال تاکنون تهران دو روز هوای پاک، ۱۹۲ روز هوای قابل قبول، ۵۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۴ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است. کد خبر 5365858 آزاده سهرابی