به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، عباس معمارنژاد در مراسم معارفه سید محسن فاضلیان عضو جدید هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن گفت: به دلیل نیاز به حضور فردی متبحر و با سابقه در حوزه تأمین مالی و تأمین سرمایه بنا شد وی به سمت عضو هیأت مدیره بانک مسکن منصوب شود. وی افزود: بانک عامل بخش مسکن برای تبدیل شدن به یک بانک توسعه‌ای نباید صرفاً متکی به منابع کوتاه مدت و نرخ‌های بالا باشد بلکه باید بتواند با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه همچون راه اندازی صندوق زمین و ساختمان و انتشار اوراق صکوک و سایر راهکارها بسترهای مناسبی را برای تأمین مالی فراهم کند. معاون بانک، بیمه و امور شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین رسیدگی و پیگیری موضوع حاکمیت شرکت‌ها، رسیدگی به فعالیت‌های کمیته‌ها، حسابرسی، ریسک جبران خدمات و همچنین اهمیت بخشی و توجه ویژه به امور نظارتی را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد. معاون امور بانکی وزارت اقتصاد تأکید کرد: استراتژی‌ها و راهبردهای بانک مسکن باید به صورت جدی دنبال شده و اهداف تعیین شده در قالب این استراتژی‌ها و راهبردها محقق شود. وی همچنین بر پیگیری فعالیت‌های مرتبط با گسترش بانکداری دیجیتال و الکترونیک به عنوان یک مأموریت مهم تاکید کرد. ‌ کد خبر 4844842 برهان محمودی