فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …پراستیک اسید 15%قارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسید

خشنودی لابی های صهیونیستی از ظهور کرونا در ایران