رژیم صهیونیستی شهرک‌سازی‌ها را گسترش می دهد

رژیم صهیونیستی شهرک‌سازی‌ها را گسترش می دهد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی به دنبال تصویب طرحی برای گسترش شهرک سازی ها در اراضی اشغالی است. گفته می‌شود که صهیونیست‌ها قصد دارند بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان در قدس اشغالی احداث کنند. بر اساس این گزارش، واحدهای جدید برای شهرک نشینان رژیم صهیونیستی در جنوب قدس اشغالی ساخته خواهد شد. پیشتر کابینه بنت به شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی وعده داد که هر ۳ ماه یک بار مجوز جدیدی برای شهرک سازی ها به آنها اعطا کند. مجوزها برای ساخت و سازهای غیرقانونی در کرانه باختری و قدس اشغالی اعطا خواهد شد. «ایلیت شاکید» وزیر داخلی رژیم صهیونیستی ضمن تأیید خبر مذکور، اعلام کرد: اعضای کابینه با اعطای مجوزهای ساخت و ساز مذکور موافقت کرده‌اند. گفتنی است، از زمان روی کار آمدن نفتالی بنت در سوم تیرماه، شهرک سازی ها در اراضی اشغالی بیش از پیش گسترش یافته است. کد خبر 5325007 رامین حسین آبادیان