اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایستادگی مردم دزفول حجت همیشگی برای ایستادگی جبهه مقاومت است