قیمت دلار ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ به ۲۵ هزار و ۳۵۱ تومان رسید