تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …موسسه زبان نگارکولر سلولزی پلیمریپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

توافق نظامی بین ایران و سوریه نخستین گام برای شکستن قانون قیصر است
به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رسانه ای سیاسی رئیس جمهور سوریه قانون قیصر آمریکا را غیرقانونی و اقدامی جنایتکارانه علیه سوریه برشمرد. «بثینه شعبان» در گفتگو با شبکه خبری المسیره یمن گفت: آنچه قانون قیصر نام دارد تداوم جنگ علیه سوریه است که توسط آمریکا صادر شده است؛ کسی که جنگ علیه مردم سوریه را هدایت می کند وی همچنین افزود: قانون قیصر تعدی به تمام محور مقاومت است و این چیزی است که قرائن آن را نشان می دهد. ادامه محاصره و جنگ علیه کشورهای محور مقاومت موجب همبستگی بیشتر بین این کشورها خواهد شد. مشاور بشار اسد ادامه داد: ما گزینه های متعددی برای شکستن قانون قیصر داریم که امضای توافق نظامی بین ایران و سوریه نخستین گام در این خصوص بود. شعبان گفت: ما در راستای بازگشت به کشاورزی و افزایش همکاری با کشورهای محور مقاومت و چرخش به سمت شرق یعنی چین و روسیه تلاش خواهیم کرد. ما گزینه های داخلی هم داریم که انجام آن برای مواجهه با قانون قیصر را آغاز کرده ایم. وی تصریح کرد: همانگونه که تحریم جمهوری اسلامی ایران را قویتر کرد ما هم قادریم که محاصره و تحریم را به فرصتی برای قویتر شدن تبدیل کنیم. بثینه شعبان گفت: تفکر در کشورهای شرق آسیا از نحوه نگرش در کشورهای غربی که بر ذبح کردن ملت ها استوار است، تقاوت دارد. کد خبر 4970553