فروشگاه اینترنتی چراغ جادوفروش مونوپمپفروش ویژه دستگاه تصفیه آبتولید کننده و فروش کاغذ سیلیکون …

ماجرای نامه محرمانه هاشمی به شهردار درباره نامگذاری خیابان شجریان
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران درباره نامه منتشر شده پیرامون عدم نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان از سوی رئیس شورای شهر تهران گفت: برداشت رایج چنین شکل گرفته است که، چون آقای هاشمی برای شهردار نوشته‌اند نامگذاری به نام استاد شجریان تا اطلاع ثانوی انجام نشود، پس نصب تابلو و نامگذاری معلق و متوقف مانده است. وی ادامه داد: در صورتی که ماجرا برعکس است. حقیقت ماجرا این است که، با توجه به اینکه بنا به ملاحظات و مصالحی، این نامگذاری نمی‌توانست انجام شود، آقای هاشمی با شهردار مکاتبه کردند تا بار حقوقی مسئولیت عدم اجرای این مصوبه، به گردن شهرداری نیفتد. سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه بنابراین، نامه عامل تعلیق مصوبه نبود، بلکه تعلیق مصوبه دلیل نوشته شدن آن نامه بود، اضافه کرد: در حقیقت، این نامه در شرایطی نوشته شد که اولاً همه اعضای شورا و ثانیاً شهردار محترم دریافته بودند بنا به مصالح و ملاحظاتی این نامگذاری نمی‌تواند انجام بگیرد. اعطا تاکید کرد: حتی ممکن است این نامه به درخواست شهرداری نوشته شده باشد، تا وقتی مصوبه‌ای به دلایلی قابل اجرا نیست، خود شورا به آنها بگوید تا اطلاع ثانوی این مصوبه را اجرا نکنید. سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در شورا موضوع تعلیق این نامگذاری بر کسی پوشیده نبود و در فضای عمومی هم تدریجاً مشخص شده بود که این نامگذاری، ممکن است قابل انجام نباشد، عنوان کرد: فکر می‌کنم با این توضیح تا حدودی روشن شد که وقتی آقای هاشمی فرموده‌اند انتشار این نامه یک کار تخریبی بوده، معنی سخن ایشان چیست. عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران اضافه کرد: چون وقتی رسانه‌ای که خط ایجاد و تقویت تنش و شکاف در درون کشور را دنبال می‌کند به این نامه محرمانه دسترسی داشته است، حتماً به اطلاعات جانبی آن هم دسترسی دارد. کد خبر 5032325