انتخاب نماینده شورا در کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی
به گزارش خبرگزاری مهر، در سیزدهمین جلسه شورا موضوع انتخاب یک نفر نماینده شورا جهت عضویت در کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره ذیل ماده ۱۷ «دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی، مینی بوس رانی، میدل باس و ون شهر تهران» در دستور قرار گرفت. سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این امر گفت: طبق تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ که حمایت از بخش خصوصی در حمل و نقل شهری پیش بینی شده بود آئین نامه‌ای توسط دولت برای این موضوع تدوین شد. تشکری افزود: بر طبق این آئین نامه برای رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی اعم از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در حدود ۱۱ عنوان تخلفی کمیته‌ای بایستی تشکیل شود که در این کمیته یکی از نمایندگان از سوی شورای شهر تعیین می‌شود. وی افزود: شورا نیز در مصوبه ۳۱۴ خود در سال ۸۶ آئین نامه این موضوع را تدوین کرده و طبق ماده ۴۲ برای رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی ۵ نفر تعیین شده که یک نفر کارشناس خبره مطلع به انتخاب و معرفی شورا برای این کمیته بایستی انتخاب شود. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا ادامه داد: در این راستا کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا آقای سید مهدی حسینی پویا که تجارب ارزشمندی در حوزه حمل و نقل دارند را پیشنهاد داده که در این کمیته حضور داشته باشند. در نهایت آقای حسینی پویا با ۱۲ رأی به عنوان نماینده شورا در جهت عضویت در کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره ذیل ماده ۱۷ «دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی، مینی بوس رانی، میدی باس و ون شهر تهران» انتخاب شد. کد خبر 5310248 سمیرا خباز