برس سیمیارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …حراج انواع کولرگازی اینورتر اجنرال

خدمات بهورزان در محروم ترین نقاط کشور قابل چشم پوشی نیست
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در این پیام آورده است: ۱۲ شهریور، روز بهورز به حق نماد ارج گذاری یکی از مهمترین و موفق ترین دستاوردهای جهانی نظام سلامت ایران در گام اول انقلاب اسلامی است و تحقیقا تداوم و ارتقای مداوم شاخص های سلامت، فراگیری و عدالت در دسترسی به خدمات، کارآمدی، کرامت انسانی و تحقق پوشش همگانی سلامت در گام دوم انقلاب اسلامی نیز در گروی توجه ویژه به آن خواهد بود. باور دارم که نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در کشور ما و توفیقات آن بدون نام «بهورز» در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست، چنانکه در همه ماه‌ های اخیر و در بسیج ملی مقابله با پدیده همه گیری کرونا، جایگاه و نقش این قشر از همکاران و خدمات بی بدیل ایشان بار دیگر بر این ادعا صحه گذاشت. از هر منظری که بنگریم، بهورزان از شمار ارزشمندترین و موثرترین سرمایه ها برای تحقق اهداف راهبردی نظام  سلامت بوده، هستند و خواهند بود و خدمات چشمگیر آنها در تمامی ابعاد نظام سلامت و در محروم‌ ترین و دورافتاده ترین نقاط و روستاهای کشور، تاثیر چشمگیر و شگرفی بر بهبود شاخص ‌های سلامت داشته و دارد و انتظار می رود، در مسیر برنامه ملی «هر خانه یک پایگاه سلامت»، نمود و بروز بیشتری یابد. ضمن تبریک و تهنیت این مناسبت به بهورزان ارجمند و مربیان بهورزی در سراسر میهن عزیز اسلامی، برای یکایک این همکاران عزیزم، سلامتی، سعادت و سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت دارم و آرزو می ‌کنم خدمات صادقانه و ارزشمند آنان مورد قبول درگاه حق قرار گیرد. کد خبر 5013854