نظریه کارشناسی رسمی - قیمت ملک …هولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …فروش انواع کاغذ سابلیمیشن در عرض …هارد سرور 600گیگ HDD HP 600GB 10K …

کلیات طرح ساماندهی آموزش عالی تصویب و به وزارت علوم ابلاغ شد
منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی تجمیع دانشگاه ها طی فرایند ساماندهی آموزش عالی گفت: یک بند از سند آمایش آموزش عالی این است که ساماندهی آموزش عالی انجام شود. وی ادامه داد: اخیرا نیز وزارت علوم گزارشی درباره چگونگی ساماندهی آموزش عالی به ستاد نقشه جامع علم کشور ارائه کرد که ستاد با کلیات آن موافق کرده و آن را تایید کرد. قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ولی درباره تجمیع دانشگاه ها و چگونگی آن و اینکه کدام دانشگاه با کدام دانشگاه تجمیع شود ستاد نقشه جامع علمی کشور مورد به مورد مصوبه ای نداشته است ولی تایید کلی طرح ساماندهی آموزش عالی را به وزارت علوم ابلاغ کرد. به گزارش مهر، طرح ساماندهی یک جزء از محورهای هشت گانه طرح آمایش آموزش عالی است و موضوعاتی چون تجمیع و مأموریت‌گرا شدن دانشگاه‌ها، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موارد دیگر در این طرح دیده شده است. همچنین مقرر شده است که جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها بر مبنای سند آمایش آموزش عالی صورت گرفته و بر اساس آن نیز وزارت علوم مجوز جذب را صادر ‌کند. کد خبر 5061911 زهرا سیفی