تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …تعمیر تلویزیون سامسونگگیت کنترل ترددتسمه حمل بار سلیمی

زمان حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان تا ۲۰ اسفند تمدید شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، به منظور رفاه حال دانشجویان در ایام کرونا، برنامه زمان بندی حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم که توسط سامانه آموزشیار انجام می‌شود، از امروز شنبه ۱۶ اسفندماه تا روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه تمدید شد. دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال دوم سال جاری نشده اند، باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند. دانشجویان باید براساس جدول زمان بندی ذیل نسبت به حذف و اضافه نیمسال دوم سال جاری اقدام کنند. کد خبر 5162636 مهتاب چابوک