اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بسیاری از امتیازات غربی‌ها به کشورهای منطقه به دلیل پیشرفت‌های ایران بوده است